Elektro meritve

Elektro meritve
Izvajamo preglede električnih inštalacij v skladu s:

• pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne el. inštalacije v stavbah (Ur.l.RS št.41/2009),
• pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l.RS št. 28/2009).

V okviru tega vam lahko s pomočjo našega visokokvalificiranega kadra nudimo:

• pregled, preizkus in meritve zahtevnih in manj zahtevnih el. inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (NPK),
• izdaja poročila o ustreznosti elektroinštalacij,
• vodenje evidenc, ažuriranje dokumentacije PID,
• spremljanje zakonodaje in pravočasna izvedba periodičnih pregledov in meritev skladno z zakonodajo.


Elektro meritve